KRUISHOUT

Voor degene, die niet weet wat een kruishout is: dit is een stuk gereedschap dat gebruikt wordt om lijnen te tekenen/krassen op een stuk hout. Het mesje snijdt een lijntje in het hout, op vaste afstand van de rand, door het blok op de juiste afstand vast te maken op het steeltje en langs het stuk hout te geleiden. Dit was een opdracht voor school. Een leuk precisiewerkje!